Systém CEREC

Čas je vzácny, nestrácajte svoj čas v zubnej ambulancii ak nemusíte.

Ponúkame Vám ošetrenie keramickými výplňami, zubnými korunkami či mostíkmi na počkanie technológiou CEREC. CEREC je unikátny systém, ktorý umožňuje zubnému lekárovi zhotoviť keramické zubné náhrady v 1 návšteve priamo v zubnej ambulancii. Pacienti už nemusia čakať niekoľko dní na výrobu ,,nového zuba“ v zubnom laboratóriu. Na počkanie dokážeme vyrobiť keramické výplne (inlay/onlay), fazety, korunky a mostíky.

Systém CEREC pozostáva z 3 prístrojov: 3D skener, počítač s 3D softvérom a fréza.

 

Prístroj využíva digitálnu technológiu na vypracovanie vašej budúcej zubnej náhrady. Žiadne odtláčanie odtlačkovými materiálmi – pracujeme s údajmi získanými pomocou intraorálneho scaneru. Pomocou software- u navrhujeme vyhovujúci tvar vašej výplne či korunky. Náhrady sa frézujú z vysoko kvalitných keramických materiálov a nanesením špeciálnej glazúry náhrady získavajú  vzhľad prirodzeného zuba.

 

 

Pred

Počas

Po

Pred

Počas

Po

Pred

Po

Pred

Po

Pred

Po

 

Podporte nás
dddental zubne implantaty